30 november 2006

Culture Box i slem knibe

På morgenturen i Metroen var der nedslående nyt i Urban. Brandfare og dårlig økonomi lader til at være scenariet for et af Københavns eneste, fuldelektroniske fokuspunkter, Culture Box. Der mangler brandluger og ventilation og ansøgningen om tilskud fik afslag i kultur- og fritidsudvalget.

Sagen er nu givet videre til KKs musikudvalg, hvilket har givet en frist til 1. januar 2007 til at skaffe de godt 200.000, som Culture Box mangler.

Vi opfordrer til at MyMusic.dks brugere til at bakke op om spillestedet på Kronprinsessegade. Tag derned i løbet af december.

Opfordringen må også gå ud til de elektroniske miljøer. Måske skulle man skæve til det nyåbnede spillested Global, der med en genreforening i ryggen har opnået status af et regionalt - og dermed statsstøttet - spillested. Mangler vi ikke en interesseorganisation, der kan tale på de elektroniske musikeres vegne?

28 november 2006

Godnat Politiken

Jeg har afmeldt mit abonnement på Politiken. Dråben blev Erik Jensens spild af ¾ side i søndagens kultursektion. Artiklen hed "Ledvogtere i desperationens kulturkamp" - en klumme, hvori Erik Jensen beskriver, hvor travlt han har og hvor mange mails han får fra musikere, som er langt under det stadie, hvor de fortjener opmærksomhed.

Til sidst i klummen får Erik Jensen sat navn på alt det bras, der flyder på hans skrivebord - med en afsluttende svada til Jimmy Løndorff & Springerne:"Fair nok, Jimmy. Men tro mig. Nogle gange er der en grund til at man ikke bliver anmeldt. Og det er bedst sådan."

Det er åbenbart bedre at blive nævnt i Erik Jensens nedladende søndagsklumme, som i øvrigt optog tekst svarende til 5-7 af bladets mindre anmeldelser. Er det bare mig eller er det arrogant? Kunstneren har sendt materialet ind, fordi de vil gerne have feedback, klar besked. Og gerne saglig besked.

En klæbrig mængde musikere?
Hvis man skal tro artiklen, mener Jensen – i øvrigt i tråd med Brian Mikkelsens og Helge Sanders udtalelser – at der er for mange udgivende kunstnere i landet. De beskrives som tossede, velmenende optimister, der banker på Politikens dør og ringer journalisterne op i tide og utide. Jensen bliver ringet op i artiklens scenarie:

"Hej, det er Mira Mirabelle fra Verdens fedeste pladeselskab. Jeg vil spørge hvornår I anmelder vores nye cd "Verdens bedste sange" med Verdens bedste band/.../ og så synge de jo nogle totalt fede tekster på dansk.
Mig: "Nå da. Det kan jeg godt se. Det er der heller aldrig andre, der har sagt om deres cd
".

Det ligger mellem linjerne, at Erik Jensen beder om selvindsigt fra musikerne. Han vil have arbejdsro. Men skal den ro og den respekt for hans tid ikke komme fra den, der fordeler og leder arbejdet på Politiken? Den kan ikke forventes at komme fra musiklivet. Til gengæld skal Erik Jensen have respekt for læserens tid - hvor travlt han har, interesserer nok de færreste, gonzoprofil eller ej.

Hvad siger man til en musikjournalist, som mener at den danske musikscene, så vital som nogensinde, trænger sig på? Vi udlodder en t-shirt og 5 cd'er for det bedste svar i kommentarerne.

Visionen og den svage formodning
Der er meget dårlig musik. Og meget af det bliver anmeldt. Men hvordan vælger Erik Jensen så den musik, der rent faktisk bliver anmeldt. Han begrunder det selv i en af artiklens passager – fortsættelsen af den lille dialog: "Dem skriver vi om fordi vi har en svag formodning om at vores læsere gerne vil høre om dem."

I disse fragmenterede tider skal læseren stille sig tilfreds med en svag formodning. Og det alder til at en sådan har erstattet en klar vision. Som om kulturredaktøren lader Jensen, Hygum og Skotte køre deres eget, rutinerede show. Men mere end rutine kalder tiden på at opfange og udtrykke de ændrede vilkår for at indgå i kulturelle sammenhænge. Ved at dække de kulturelle "discipliner" fokuseres der på oplevelserne - ikke på forudsætningerne. De nye stofområder vælges fra - og det går ud over den udvikling, som falder uden for skribenternes umiddelbare kompetenceområder - og uden for deres aldersgruppes indlejrede fascinationer.

De kreative industrier
Vi befinder os midt i en revolution, som efter min mening kræver en vision for kulturdækningen. De lande, som vi normalt sammenligner os med i EU oplever en sammensmeltning af de kreative industrier – mellem film, audiedesign, teater, web etc..

De kreative industrier anslås til at udgøre 10-12 % af f. eks. UKs BNP og er den hurtigst voksende branche i både UK og Frankrig. Det musikalske vækstlag er i disse lande blandt de afgørende kræfter – i kraft af deres store koncertmæssige aktiviteter, i kraft af primære og sekundære multimediekompetencer og i kraft af den megen tid, de har på hænderne til at forløse visioner og indgå på frivillig basis i kulturelle, kommercielle sammenhænge.

Og så tillader de sig at ringe til Erik Jensen. Han sad jo lige og hørte "Modern Times" med Bob Dylan.

The revolution is not being televised!
Og her mener jeg ikke, at Jimmy Løndorff & hans springere i hjemmestudiet tegner sig for 10% af DKs BNP. Men med Erik Jensens artikel får jeg fornemmelsen af, at stress og uvidenhed – og ikke det bevidste fravalg af hensyn til en overordnet vision – danner rammerne for redaktionens dispositioner.

Som abonnent på Politiken har jeg i snart et halvt år slået op i Sektion 2 og kun set sporadiske henvisninger til blogs og hjemmesider. Én faldt over storepatter.dk i selskabelig jubel over navnet. Erik Jensens med et par personlige forsideovervejelser om brug af blogging-fænomenet. Velmenende, men uden sammenhæng og frem for alt - med en meget kortsigtet ambition.

MySpace er blevet det journalistiske buzzword - også nævnt i søndagens artikel som al lortemusikkens redning - nævn det og du har ryggen fri og behøver ikke tage stilling til sitets funktioner eller dets indvirkning på rettigheder, musikerens indtægter osv.. En revolution er i gang og forbrugeren tager uvidende side med de store pladeselskaber, fordi aviser som Politiken ikke forstår, hvad der sker i den digitale distribution. Redaktionens løsning? At man gør som alle andre. Hænger en hat på Arctic Monkeys, dropper mangfoldigheden og læner sig tilbage i argumentet om tidløs kvalitet.

At Politiken stadig skal forklare sine læsere hvad MySpace er i sig selv en falliterklæring. Det viser, hvor skidt det er gået med at formidle en progressiv forståelsesramme for den revolution vi står midt i: nye formidlingstyper, fildeling, netværktøjer, lovgivning, brugergenererede ideer, web 2.0, rettigheder, social markedsføring, nye samværsformer, Url til Irl, muligheder, tendenser og frem for alt - tidsånd!

Ad hominem?
Har Erik Jensens anciennitet givet ham frie hænder til at publicere alt, hvad han lige tænker og føler? Søndagens artikel og mest af alt - selvfølelsen bag- tyder på det. Læseren synes måske, at jeg går efter personen, ikke efter bolden. Men hvordan kan man andet med den personfikserende relancerede profil, som Politiken ligger for dagen.

Den personificerende gonzo-stil sætter skribenten og oplevelsen i centrum. Hvorfor? For at gøre skribenterne til profiler. Ansigt på og mail-adresse nedenunder signalerer tilgængelighed, åbenhed. Men hvad er det for en åbenhed, når resultatet er et hold stressede journalister, der i stedet for at åbne sig for kulturens signaler, lukker sig inde i sig selv og tæller røde lys.
Medlevende, måske, men med en kulturjournalistisk empati, hvis mål er at beskrive den medfølende selv.

Den kulturelle bjørnetjeneste
For Jensens selvtilfredsstillelses skyld bliver hele underskoven af dansk musik – reelt set den del, som ikke bliver anmeldt af Jensen og kolleger – gjort til en klæbrig masse af uerkendt optimisme. Som redaktør på landets største hjemmeside for musikere arbejder vi hårdt på at gøre denne musik interessant. På et site med mere end 9.600 danske orkestre og 220.000 tilmeldte brugere, er det svært at acceptere sådan en infam ignorance overfor den største kreative råstyrke i dansk kulturliv.

På MyMusic.dk deler en meget stor del af landets musikere deres mp3-filer med 12.000 daglige besøgende for at skabe netværk og for at oparbejde et publikum, som de kan møde på de danske scener. Det er et mylder af musik, som MyMusic.dk arbejder hårdt for at gøre interessant for den nye lytter. Det kan Erik Jensen feje på gulvet med sin vending: ”Nogle gange er der en grund til at man ikke bliver anmeldt". Simpelthen fordi han trænger til at retfærdiggøre sig. Det er ikke godt nok.

Jeg anbefaler hermed enhver musiker på MyMusic.dk at brænde en demo, skrive en pressemeddelelse og sende den til Erik Jensen. Ring gerne og hør, hvor langt han er kommet i skriveprocessen og hils fra gonzo.

...

Kunsten at blive afvist - en vaccine
MyMusic.dk er - ligesom artiklens musikere og alle andre pressemedarbejdere - blevet afvist af Politiken utallige gange. Afvisningen er en del af arbejdsvilkårene med pressemeddelelser.

Da vi spurgte om Politiken ville dække vores OpTour gik dialogen nogenlunde sådan her: - vi mener ikke det er noget læserne interesserer sig for. Slut. Måske har de ret. Måske tager de fejl. OpTour som eksempel er et gavnlig tiltag for dansk musikliv. Hvor er kulturavisens ansvar i ikke bare at formidle oplevelser videre, men også analysere og understøtte sammenhængene i dansk kulturliv?

Der er en meget stor del af de ting, jeg læser i min avis, hver dag, som jeg i udgangspunktet ikke interesserer mig for. Det er vel kernen i formidling. Enhver journalist, der tænker sådan lægger et ansvar fra sig og enhver redaktør der tillader sine journalister at tænke, ikke mindst sige og ikke mindst gøre en søndagsdyd ud af at skrive sådan, har efter min mening mistet overblikket.

24 november 2006

Legatvinder 2006 i TV

I løbet af weekenden kan du fange vinderne af legatet 2006, the Holiday Show, på fluefiskerkanalen DK4. Det bliver lørdag kl. 9:30 eller om aftenen 22:30. Alternativt kan du se programmet søndag formiddag kl. 10 eller torsdag i næste uge kl.9:30.

Bandet har desuden gang i en hel række nye frisurer og - næsten vigtigere endnu - en turne med the Alpine og en dokumentarfilm, som du kan følge i tilblivelsen her.

Vigtigt foredrag mandag

Giv bandet et løft og en metode til at komme videre.

Bandakademiet i Roskilde inviterer til workshop om booking, promovering og hele aspektet i en live-performance. To gode foredragsholdere. Det sker på Gimle, mandag 27. november kl. 19-22.

http://www.mymusic.dk/redaktion/artikel.asp?id=1919

23 november 2006

Søg støtte

Og så kan man i Musikerens e-nyt (nyhedsbrevet er et must - tilmeld dig her) desuden læse, at det er på tide at finde excel-arkene frem:

1. Jazzforbundet har ansøgningsfrist til Dynamisk Pulje 6/12
2. Et nyt EU-program for støtte til kulturelt samarbejde på tværs af EU-landene er netop lanceret. Fristerne er 22/12/2006 og 28/2/2007
3. Få et overblik over støttemulighederne hos Kunststyrelsen. Vær bl.a. opmærksom på Huskunstnerordningen med frist 8/1/2007
4. KODA's støttemuligheder finder du her. Fristen for at søge andel i KODA's kollektive båndmidler er 1/2/2007.
5. DMF’s kollektive rettighedsmidler er ligeledes inden 1/2/2007:

Hvad er talent?

Dansk Tonekunstner Forening holder debatmøde om talentudvikling:

Ttirsdag den 5. december kl. 16-18.30 på PLEX (tidl. Den anden Opera)
Kronprinsensgade 7, København K.

Spørgsmålene der rejses er bl.a.: Hvad forstår vi ved begrebet ’talent’? Hvordan er udfoldelses- og udviklingsmulighederne for talenterne? Er de formaliserede institutioners uddannelses- og udviklingspolitik optimal? Hvad kan systemerne gøre for de ’skæve’ talenter?
Diskussionen blomstrer i disse dage, men deifnitionerne er vage. Hvad er din definition af talent og hvordan arbejder man bedst med talentmassen?

Kilde: Musikerens e-nyt

20 november 2006

Er du blevet slettet?

Vi har haft nogle databaseproblemer i løbet af dagen, hvilket højst uventet - og højst ubehageligt - har resulteret i at nogle brugerprofiler er blevet slettet. Og så var det ikke engang de værste brokhoveder!

Vi genopretter de slettede brugere hurtigst muligt, hvis I skriver jeres gamle brugernavn herunder. Vi beklager ulejligheden mange gange.

Etisk barometer

På samarbejdsplatformen, Crossroads Copenhagen præsenterer et af medlemmerne, virksomheden Actics, i dag et "etisk barometer" - et lille plug-in, som på hjemmesiden kan tage pulsen på din virksomheds etiske fremtoning. Altså evnen til at opfylde de målsætninger, som virksomheden selv betragter som grundlæggende for profilen.

Ved at klikke sig ind på barometeret kan brugerne se, hvilke målsætninger virksomheden har og på en procentskala fra 1-100 mene, hvad man vil om virksomhedens evne til at efterleve disse målsætninger. Brugerne kan desuden komme med forslag til de parametre, der skal måles efter.

Listigt lille plugin, men tveægget. Crossroads eget barometer gik fra således fra 51% til 48% ved offentliggørelsen. Aldrig har det været nemmere at skilte med utilfredse brugere!

Rabatten og rekorden

Torsdag var MyMusic.dk i DRs Rabatten i godt selskab med bandet Death To Frank Ziyanak i et indslag, der handlede om køb og brug af musik på nettet. Vores mål var at shanghaie flere danskere i flere målgrupper til at benytte sig af den gratis musik på sitet.

Det lykkedes med knækkede rekorder over hele linjen: 11.265 unikke besøgende, 180.947 sidevisninger, 385 nye brugere og intet mindre 27.621 afspillede sange!

Tak for invitationen til DRs Rabatten for en god oplevelse og for fin reklame.

Det var dog lidt skuffende, at et af landets bedre programmer for den bevidste forbruger undlod at omtale platformenes salg af følgeprodukter. Musikken på nettet er nemlig kun så billig, fordi netbutikkerne sælger følgeprodukter - som f.eks. iPods, som slavebinder forbrugeren til én bestemt filtype og hardware. Hvilket formenlig bestemmer hele husstandens brug af hardware i fremtiden.

http://www.dr.dk/Forms/Published/PlaylistGen.aspx?qid=306902&odp=true&bitrate=high

01 november 2006

Video fra vores første legatvindere

Så er der er en video klar fra vores første legatvindere fra 2005, Entakt. Den er blevet lavet til nummeret Fyrværkeri. Enkel og fin debut.

Giv dem en hånd og stem dem ind på Liga.dk her. Du skal være medlem, men det er hurtigt gjort og så kan du frit stemme på dine favoritter fra MyMusic.dk fremover.